best website creator

За нас

     “БРАДЪРС СЕКЮРИТИ”ЕООД /БРАДЪРС СОТ/ е основана през 1991 година в Пловдив. В осъществяването на дейността компанията се стреми в прецизност и професионално изпълнение на договорните задължения, коректност в партнирането, за браншова обхватност на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническата охрана, за структурна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място на територията на страната.
     Днес БРАДЪРС СОТ осъществява охранителна дейност на територията на цялата страна и е една от водещите компании в гр.Пловдив. 

Mobirise

Физическа охрана на обекти

Физическата охрана, осъществявана от БРАДЪРС СЕКЮРИТИ, отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
Преди представянето на оферта се осъществява оглед и събеседване с Възложителя, на който се извършва оценка на риска за конкретния обект и се изготвя охранително обследване. 

Mobirise

Сигнално-охранителна дейност/СОД/.

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ осъществява сигнално-охранителна дейност със собствени автопатрулни екипи на територията на гр.Пловдив и региона. Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Оперативен дежурен център, като операторите в центъра поддържат постоянна радиовръзка с автопатрулните екипи. Тя им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на услугата.

Mobirise

Охрана с видеонаблюдение

За да се повиши качеството на предлаганите охранителни услуги и да 
се предложат ефективна алтернатива на физическата охрана на обекти, БРАДЪРС СЕКЮРИТИ осъществява Охрана с видеонаблюдение, която включва наблюдение на отдалечен обект посредством предварително монтирана система за видеонаблюдение и осигурена свързаност между обекта и Оперативния дежурен център.

Къде да ни намерите

Обадете се на:
0 700 70 200 – денонощен национален телефон

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр.Пловдив
ул.”Остромила”18
работно време:
понед.-петък от 08:30 до 17:30 часа
КЛИЕНТСКИ ОФИС
гр.Пловдив
ул.”Марин Дринов”1
работно време:
понед.-петък от 08:30 до 17:30 часа