Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/brotghph/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Охрана с видеонаблюдение

За да се повиши качеството на предлаганите охранителни услуги и да 
се предложат ефективна алтернатива на физическата охрана на обекти, БРАДЪРС СЕКЮРИТИ осъществява Охрана с видеонаблюдение, която включва наблюдение на отдалечен обект посредством предварително монтирана система за видеонаблюдение и осигурена свързаност между обекта и Оперативния дежурен център.

Наблюдението се извършва в реално време и осигурява надеждно и ефективно визуално следене и последваща проверка от автопатрулен екип на охранявания обект. 

Дейностите в обекта се записват по определен от клиента график или денонощно според неговото желание. 

При инцидент и възникване на необходимост от проверка на събитие или действия, се предоставя запис и се оказва професионално съдействие при неговия анализ. 

Посредством специализиран мониторинг софтуер се визуализарат и обработват сигналите от системата за видеонаблюдение в обекта, а операторите в Мониторинг центъра, анализират адекватно всяка възникнала ситуация и при необходимост осигуряват незабавна реакция с автопатрулен екип.