Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/brotghph/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Сигнално-охранителна дейност/СОД/

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ осъществява сигнално-охранителна дейност със собствени автопатрулни екипи на територията на гр.Пловдив и региона. Сигналите от всички охранявани обекти постъпват в Оперативен дежурен център, като операторите в центъра поддържат постоянна радиовръзка с автопатрулните екипи. Тя им позволява да ръководят пряко екипите за реагиране и да осъществяват необходимата комуникация с клиентите на услугата.

Фирмата е инвестирала средства в автоматизирани системи за регистрация и контрол на сигналите и действията на автопатрулните екипи, с цел точно изпълнение на договорните отношения с клентите ни:

– система за мониторинг на сигналите, обработката на данните за получената информация;

– GPS система за местонахождението и придвижването на автопатрулните екипи;

– Система за запис на всички разговори в Оперативния-дежурен център и автопатрулните екипи;

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ разполага с автопатрулни екипи, обучени да реагират мигновено и адекватно при получаване на сигнал. Професионализмът на нашите автопатрулни екипи е гарантиран по време на всяка реакция на сигнал. Всеки един от служителите ни е преминал през специализирана физическа и психическа подготовка и дейността се осъществява с нови и надеждни автомобили, така че да осигури отлично качество и бързина при изпълнение на поставените задачи.