Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/brotghph/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Физическа охрана на обекти

Физическата охрана, осъществявана от БРАДЪРС СЕКЮРИТИ, отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Преди представянето на оферта се осъществява оглед и събеседване с Възложителя, на който се извършва оценка на риска за конкретния обект и се изготвя охранително обследване.

За постигане на по-висока ефективност, разумно следва да се интегрират технически системи за сигурност и физическо присъствие според спецификата на обекта. По този начин комбинацията на физическа охрана с високо ефективни технологии за охрана/СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа/ допринасят за повишаване на нивото на сигурност в обекта.

Служителите по охрана разполагат с униформено облекло и отличителни знаци, както и необходимите защитни и помощни средства.

Всеки един охранител е снабден със средство за радиовръзка с Оперативния-дежурен център на БРАДЪРС СЕКЮРИТИ и паник-бутон, с цел постоянен контрол и подпомагане при определени ситуации от автопатрулни екипи.