Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/brotghph/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/brotghph/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

BG-RRP-3.005-1146-C01

План за възстановяване и устойчивост

 

 

 

Наименование на проекта: BG-RRP-3.005-1146-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП). Предвидено е създаване на корпоративен уебсайт и маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Краен получател: БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД

Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023 г.
Край: 02.06.2024 г.