Екип

Охранителна фирма, предоставящ качествени услуги за сигурност на много организации и частни компании в цяла България!

Иван Манолов – УПРАВИТЕЛ

От месец май 2018 година Иван Манолов е Управител на BSG. По-голямата част от професионалната му кариера е била е охранителния бранш, като 14 години е управлявал компания от бранша.

Притежава две магистърски специалности – по “Математика” и “Регионална и национална сигурност”.

Иван Динков – Директор “Клиентско обслужване”

Иван Динков е част от екипа на BSG от месец май 2018 година, като преди това над 10 години е бил част от мениджмънта на охранителна фирма.

Завършил е висше образование – специалност “Стопанско управление”.

Георги Стоенчев – Директор “Оперативна дейност”

Г-н Стоенчев е работил над 20 години на различни длъжности в системата на МВР-Пловдив. От 2016 година, след напускането си от МВР, заема менджърска длъжност в охранителна фирма. А от месец май 2018 година е част от екипа на BSG.

Георги Стоенчев е магистър по “Финасов мениджмът”.

Йордан Григоров – Мениджър “Физическа охрана”

Завършил е СПТУA – гр.Ямбол, след което е заемал различни длъжности към МО. От 2003 година след пенсионирането си е бил част от мениджмънта на охранителна фирма. Преминал е множество курсове за допълнителна квалификация в МО. Г-н Григоров е част от екипа на BSG от ноември 2018 година.

Илия Ангелов – Директор “Вътрешен сигурност” и Управител на Център за обучение BSG.

Г-н Ангелов е завършил Технически университет Варна и впоследствие Академията на МВР. Основния му трудов стаж е преминал в системата на МВР, където е заемал висши ръководни длъжности. Част е от екипа на BSG е от месец септември 2018 година.

Константин Андонов – Мениджър “СОД”.

Константин Андонов е с над 15 години трудов стаж в охранителния бранш на различни позиции.

Завършил е ССУ “Васил Левски” – гр.Пловдив

Николай Манолов – Експерт “Системи за сигурност”

Пламен Димитров – Експерт “Системи за сигурност”