Физическа охрана на обекти

Охранителна фирма, предоставяща качествени услуги за сигурност на много организации и частни компании в цяла България!

Физическата охрана, осъществявана от БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП, отговаря напълно на изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Преди представянето на оферта се осъществява оглед и събеседване с Възложителя, на който се извършва оценка на риска за конкретния обект и се изготвя охранително обследване.

За постигане на по-висока ефективност, разумно следва да се интегрират технически системи за сигурност и физическо присъствие според спецификата на обекта. По този начин комбинацията на физическа охрана с високо ефективни технологии за охрана/СОТ, видеонаблюдение, контрол на достъпа/ допринасят за повишаване на нивото на сигурност в обекта.

Служителите по охрана разполагат с униформено облекло и отличителни знаци, както и необходимите защитни и помощни средства.

Всеки един охранител е снабден със средство за радиовръзка с Оперативния-дежурен център на БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП и паник-бутон, с цел постоянен контрол и подпомагане при определени ситуации от автопатрулни екипи.

За какви обекти е подходяща услугата Физическа охрана на обекти:

  • Жилищни комплекси;
  • Хотелски комплекси;
  • Индустриални и строителни обекти;
  • Търговски центрове и магазини;
  • Учебни и здравни заведения;
  • Развлекателни заведения;
  • Банкови обекти, касови центрове и др.