Мисия

Охранителна фирма, предоставяща качествени услуги за сигурност на много организации и частни компании в цяла България!

Нашата мисия:


Ние гарантираме спокойствие и сигурност за нашите Клиенти, защото сме ангажирани:
      – да предвиждаме и удовлетворяваме потребностите на Клиентите ни;

      – непрекъснато да подобряваме качеството на предлаганите услуги;

      – да бъдем  предпочитания партньор за бизнеса на нашите Клиенти;
      – да насърчаваме служителите си  да постигат значими резултати.


Нашата визия:


          BSG предлага и развива комплекс от услуги, адекватни на нуждите на Клиентите. Целта ни е да предоставим най-ефективни решения, според специфичните нужди на Клиента.

Цели:

  • да удовлетворява изискванията и очакванията на своите Клиенти;
  • да предоставя висококачествени услуги;
  • да отговаря на нуждите на Клиентите, посредством съвременни технически нововъведения;
  • да поддържа взаимоизгодни отношения със своите Доставчици и Партньори;
  • да удовлетворява балансирано всички заинтересовани страни – клиенти, персонал, акционери, партньори;
  • да разширява пазарния дял в областта на охранителните услуги;
  • да провежда системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;
  • да развива и усъвършенства индивидуалните способности и умения на служителите;
  • да развива лидерските качества на Ръководството;
  • да използва ефективно наличните ресурси;