Охрана на мероприятия

Охранителна фирма, предоставяща качествени услуги за сигурност на много организации и частни компании в цяла България!

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП осъществвява Охрана на мероприятия, която се изразява в цялостната дейност по пропускателен режим, обезпечаване на реда преди, по време и след провеждането на масови прояви или дейности от краткосрочен характер.

осъществвява Охрана на мероприятия, която се изразява в цялостната дейност по пропускателен режим, обезпечаване на реда преди, по време и след провеждането на масови прояви или дейности от краткосрочен характер.

В зависимост от спецификата на мероприятието, услугата се изразява в осъществявянето на всички или някоя от следните дейности:

  • проверка на обекта и зоната преди и след мероприятието;
  • пропускателен режим по всички входове/изходи на съоръжението;
  • охрана на ключови зони и ВИП зона;
  • охрана на гостуващи лица и служебна зона;
  • даване на указания и информация на посетителите;
  • проверка на документи и отличителни знаци на акредитираните лица;
  • проверка на посетителите за внасяне на забранени предмети;
  • наблюдение на поведението на посетителите в секторите, с цел недопускане на инциденти;
  • оказване на съдействие на организаторите, с цел нормалното протичане на мероприятието;
  • осигуряване на ред и спокойствие на територията на провеждане на мероприятието и др.

Охранителите осъществяващи дейността са специално обучени и преминават през периодични обучения, изпълняват своите функции професионално и съгласно Закона за частната охранителна дейност. Предвидено е използването на допълнителни технически средства при необходимост, като: пропускателни и заградителни съоръжения, средства за комуникация, екипировка с отличителни знаци, патрулни автомобили, средства за лична защита и др.

               За какви обекти е подходяща услугата Охрана на мероприятия:

– концерти и културни мероприятия;

– спортни мероприятия и състезания;

– изложения, презентации, събори, частни партита и др.