Професионално обучение на охранители

Охранителна фирма, предоставяща качествени услуги за сигурност на много организации и частни компании в цяла България!

Център за професионално обучение към БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП /Лицензия №2018121451/ провежда курсове за придобиване на професионална квалификация по професия “Охранител” по следните професии и специалности:

– Физическа охрана на обекти

– Лична охрана

– Банкова охрана и инкасова дейност

Учебната програма включва подготовка по модулите:

– Правна подготовка

– Права и задължения на охранителите

– Стрелкова подготовка

– Езикова подготовка

– Отношения с гражданите

– Лична защита

– Долекарска помощ.

Необходими документи за записване:

– копие на лична карта

– копие от диплома за завършено образователно равнище

– медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна за обучаемото лице

– справка и преглед от Психодиспансер

– 1 бр. снимка паспортен формат