Skip to main content

За да се повиши качеството на предлаганите охранителни услуги и да се предложат ефективна алтернатива на физическата охрана на обекти, БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП осъществява Охрана с видеонаблюдение, която включва наблюдение на отдалечен обект посредством предварително монтирана система за видеонаблюдение и осигурена свързаност между обекта и Оперативния дежурен център.
Наблюдението се извършва в реално време и осигурява надеждно и ефективно визуално следене и последваща проверка от автопатрулен екип на охранявания обект.
Дейностите в обекта се записват по определен от клиента график или денонощно според неговото желание.
При инцидент и възникване на необходимост от проверка на събитие или действия, се предоставя запис и се оказва професионално съдействие при неговия анализ.
Посредством специализиран мониторинг софтуер се визуализарат и обработват сигналите от системата за видеонаблюдение в обекта, а операторите в Мониторинг центъра, анализират адекватно всяка възникнала ситуация и при необходимост осигуряват незабавна реакция с автопатрулен екип.

За какви обекти е подходяща услугата сигнално-охранителна дейност (СОД)

  • фамилни къщи, вили, апартаменти, гаражи, мазета, тавански помещения;
  • производствени сгради, фотоволтаични паркове,  логистични и търговски центрове, строителни обекти, спортни съоръжения, магазини и складове, офиси, училища, магазини, сервизи;
  • високорискови обекти – трезори, банкомати, бижутерски магазини, обменни бюра, каси и др.

Имате нужда от надежден партньор?