Skip to main content

За компанията

“БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП”ЕООД/BSG/ е основана през 1991 година в Пловдив. В средата на 2018 година компанията сменя собствеността си и инвестира значителни средства в подмяна на материално-техническата база, хардуерното и софтуерното осигуряване, промяна на портфолиото от услуги и повишаване на квалификацията и компетентността на мениджърския и изпълнителския състав.
В осъществяването на дейността си се стремим в прецизност и професионално изпълнение на договорните задължения, коректност в партнирането, за браншова обхватност на охраняваните обекти, за комплексно съчетаване на физическата с техническата охрана, за структурна възможност да се поемат за охрана обекти, в което и да е населено място на територията на страната. Днес BSG осъществява охранителна дейност на територията на цялата страна и е една от водещите компании в гр.Пловдив.
BSG има интегрирана система за управление по стандарти ISO 9001:2015, OHSMS 18001:2007 и ISO/IEC 27001:2017 с обхват “Денонощна охрана на личността и имуществото на гражданите, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана със сигнално-известителна техника, физическа охрана и видеонаблюдение”.

30
в сферата
10
екипа
20
сертификати

Нашите сертификати

Нашата мисия

Нашата визия
BSG предлага и развива пълна гама и комплекс от услуги, адекватни на нуждите на Клиентите. Целта ни е да предоставим най-добрите и ефективни решения, според специфичните потребности на Клиента.
Нашата мисия
 •  да предвиждаме и удовлетворяваме потребностите на Клиентите ни;
 •   непрекъснато да подобряваме качеството на предлаганите услуги;
 •   да бъдем предпочитания партньор за бизнеса на нашите Клиенти;
 • да насърчаваме служителите си  да постигат значими резултати.
Цели
 • да удовлетворява изискванията и очакванията на своите Клиенти;
 • да предоставя висококачествени услуги;
 • да отговаря на нуждите на Клиентите, посредством иновативни и съвременни технически нововъведения;
 • да поддържа взаимоизгодни и коректни отношения със своите Доставчици и Партньори;
 • да удовлетворява желанията на всички заинтересовани страни – клиенти, персонал, акционери, партньори;
 • да разширява пазарния дял в областта на охранителните услуги;
 • да провежда системно обучение на персонала за повишаване на неговата квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;
 • да развива и усъвършенства индивидуалните способности и умения на служителите;
 • да използва ефективно наличните ресурси;

Нашите клиенти

Този уебсайт е създаден по проект BG-RRP-3.005-1146-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “, реализиран от БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД и e с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по програма за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.