Skip to main content

БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП осъществява Охрана на мероприятия, която се изразява в цялостната дейност по пропускателен режим, обезпечаване на реда преди, по време и след провеждането на масови прояви или дейности от краткосрочен характер.

В зависимост от спецификата на мероприятието, услугата се изразява в осъществявянето на всички или някоя от следните дейности:

 • проверка на обекта и зоната преди и след мероприятието;
 • пропускателен режим по всички входове/изходи на съоръжението;
 • охрана на ключови зони и ВИП зона;
 • охрана на гостуващи лица и служебна зона;
 • даване на указания и информация на посетителите;
 • проверка на документи и отличителни знаци на акредитираните лица;
 • проверка на посетителите за внасяне на забранени предмети;
 • наблюдение на поведението на посетителите в секторите, с цел недопускане на инциденти;
 • оказване на съдействие на организаторите, с цел нормалното протичане на мероприятието;
 • осигуряване на ред и спокойствие на територията на провеждане на мероприятието и др.

Охранителите осъществяващи дейността са специално обучени и преминават през периодични обучения, изпълняват своите функции професионално и съгласно Закона за частната охранителна дейност. Предвидено е използването на допълнителни технически средства при необходимост, като: пропускателни и заградителни съоръжения, средства за комуникация, екипировка с отличителни знаци, патрулни автомобили, средства за лична защита и др.

За какви обекти е подходяща услугата сигнално-охранителна дейност (СОД)

 •  концерти и културни мероприятия;
 •  спортни мероприятия и състезания;
 •  изложения, презентации, събори, частни партита и др.

Имате нужда от надежден партньор?